JUDr. Pan Advokát 123 s.r.o.

JUDr. Pan Advokát 123 s.r.o.

Advokátna kancelária

Partizánska
811 03 Bratislava
IČO: 01234567

Informácie o kancelárii JUDr. Pan Advokát 123 s.r.o.

Advokátska kancelária JUDr. Pan Advokát, Právne poradňa 123 s.r.o. je slovenskou advokátskou kanceláriou so sídlom v krásnom a pokojnom prostredí v prestížnej lokalite.

 

 

Advokát je slobodné právnické povolanie, ktoré sa zaoberá sústavným poskytovaní právnych služieb, a to spravidla za odplatu. Poskytovaním právnych služieb sa potom rozumie najmä zastupovanie v konaní pred súdmi, správnymi úradmi a inými orgánmi, obhajoba v trestných veciach, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín a spracovávanie právnych rozborov.

 

Advokáti spravidla vytvárajú profesijnej organizácie, ktoré vykonávajú správu na úseku výkonu advokácie. Bežne tiež býva zakotvená exkluzivita poskytovaní právnych služieb advokátmi (prípadne spolu s ďalšími stavovský organizovanými právnymi profesionálmi, napr notári) a je zakázané, aby právne služby sústavne a za odmenu poskytovali právnici stojace mimo stavovskej organizácie. Podstatným rysom advokáta je jeho nezávislosť (na štátu, ako aj iných subjektoch) a viazanosť príkazy klienta, ak nie sú v rozpore s právnymi predpismi alebo stavovskými predpismi.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Internet Lawyer Andrew Jaffe
   
 
JUDr. Pan Advokát (*1960)
 
JUDr. Pan Advokát poskytuje klientom právny servis zameraný na ochranu osobnostných práv klientov, ktorý potrebujú chrániť svoje záujmy v súdnom konaní. 
 
Vzdelanie
  • Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • priznaný titul JUDr. 
Členstvo v profesijných združeniach
  • Slovenská advokátska komora

Cena za služby JUDr. Pan Advokát 123 s.r.o.

Cena za právne služby je účtovaná vždy transparentne na základe prehľadného vyúčtovania. Naša advokátska kancelária vždy dbá na to, aby cena za právne služby odrážala jednak časovú a materiálnu náročnosť prípadu a jednak aj finančné možnosti samotných klientov. 

Kde nás nájdete?